เพลงแดนซ์ 2017-2018 MEGA DANCE-Nonstop VoL.6.1 [Radio Edit] - YtbClip.com
 

เพลงแดนซ์ 2017-2018 MEGA DANCE-Nonstop VoL.6.1 [Radio Edit]

Loading...
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

#Tags: เพลงแดนซ์ 2017-2018 MEGA DANCE-Nonstop VoL.6.1 [Radio Edit]  

Video description
(อ่านทั้งหมดด้านล่างก่อน)

[RE UPLOAD Radio Edit]
งานแก้ครับตัดเพลงบางส่วนที่ผิดพลดออกแก้และอัพโหลดใหม่
สำหรับผลงานเก่า https://www.youtube.com/watch?v=LZTzxQtwfw0&t=1488s

DJ.BILLN REMIX นี่คื่อชื่อย่อใหม่จากเดิม DJ.BILL-NDC,MIX ซึ่งยาวมาก ทางช่องเลยทำการย่อให้สั้นลงเพื่อไห้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
#dj.billnremix เป็นคำที่ค้นหาง่ายที่สุด