ကြ်န္ေတာ္မသိ ျခင္းမ်ား - Big Bag - YtbClip.com
 

ကြ်န္ေတာ္မသိ ျခင္းမ်ား - Big Bag

Loading...
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

#Tags: ကြ်န္ေတာ္မသိ ျခင္းမ်ား   Big Bag  

Video description
ငါ့အေပၚ အျမင္ေစာင္း လည္း သည္းခံ လုိက္ကြယ္။ ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ ငါ မသိခဲ့...
Artist : Big Bag
Album : na mel gyi ( well know person )
Genre : alternative rock