Biển Tình,Đàm Vĩnh Hưng,Beat ,Karaoke, Cực chuẩn,Đường Đan Sang - YtbClip.com
Video description
Beat Karaoke Cực chuẩn_ Biển Tình - Đàm Vĩnh Hưng -Đường Đan Sang
Có người bắt mình thu bài ni tặng nên make mãi mới ra bản beat Biển tình chuẩn nhít trên mạng.
Trong này có sử dụng tư liệu của Bạn Designer Bachquang VN & Zing
Các bạn ai cần các bản beat theo dạng beat Karaoke cứ liên hệ mình nhé. Bài chi cũng có.
Liên hệ Đường Đan Sang
Yh : asrichle88
Thành Phố Hà Tĩnh