Như chưa bắt đầu - Hồ Ngọc Hà - YtbClip.com
 

Như chưa bắt đầu - Hồ Ngọc Hà

Loading...
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

#Tags: Như chưa bắt đầu   Hồ Ngọc Hà   hồ ngọc hà   đức trí   như chưa bắt đầu  

Video description
Trích từ một chương trình "Nhịp cầu âm nhạc" HTV năm 2006.