Như chưa bắt đầu - Hồ Ngọc Hà - YtbClip.com
 
Video description
Trích từ một chương trình "Nhịp cầu âm nhạc" HTV năm 2006.