Paris By Night 100 - Ghi Nhớ Một Chặng Đường (Full Program) - YtbClip.com
 

Paris By Night 100 - Ghi Nhớ Một Chặng Đường (Full Program)

Loading...
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

#Tags: Paris By Night 100   Ghi Nhớ Một Chặng Đường (Full Program)   Ghi nhớ một chặng đường  

Video description
PBN 100 - Chương trình mang chủ đề Ghi nhớ một chặng đường, trực tiếp thu hình tại Theatre for the Performing Arts ở Planet Hollywood Resort and Casino vào ngày 3 và 4 tháng 7, 2010 và phát hành DVD ngày 9/10/2010. Thuy Nga Productions 2016.