Trên bốn vùng chiến thuật - Chế Linh - beat Gốc - karaoke - 100% Full beat. - YtbClip.com
 

Trên bốn vùng chiến thuật - Chế Linh - beat Gốc - karaoke - 100% Full beat.

Loading...
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

#Tags: Trên bốn vùng chiến thuật   Chế Linh   beat Gốc   karaoke   100% Full beat.   tren bon vung chien thuat   tren bon vung   chien thuat   beat   che linh   karaoke  

Video description
trên bốn vùng chiến thuật

Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày,
lửa thù no đôi mắt,
chân nghe lạ từng khu chiến thuật,
áo đường xa không ấm gió phương xa,
nghìn đêm vắng nhà.

Mây mù che núi cao,
Rừng sương che lối vào
Đồng ruộng mông mênh nước
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương lính, lính thương quê
Vì đời mà đi.

Gio linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá,
Pleime gió mưa mùa
Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loang máu tươi
Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai?

Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc
xưng tao gọi mày thương quá gần.
Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân.